Logo Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Kongen


Sammen avtaler vi arten og omfanget av de tjenestene vi skal levere slik at de blir tilpasset ditt behov. Nedenfor er de vanligste tjenestene vi leverer, men ta kontakt med oss dersom du har behov for andre lignende tjenester.

Attestasjonstjenester

 • Revisjon av årsregnskap
 • Begrenset revisjon
 • Avtalte kontrollhandlinger rettet mot enkelte poster i regnskapet
 • Særskilte regnskapsbekreftelser
 • Revisor Skattefunn
 • Revisjon av avviklingsoppgjør
 • Bekreftelse av nærstående transaksjoner (aksjeloven § 3-8)
 • Revisor fusjon / fisjon og omdannelser

Andre tjenester

Verdivurderinger Borevisjon og granskning
 • Verdivurdering av selskaper i forbindelse med salg eller transaksjoner mellom eiere og selskap
 • Verdivurdering av eiendeler
 • Bistand ved salg eller kjøp av selskap
 • Utarbeidelse av redegjørelser
 • Finansiell "due dilligence"
 • Nedskrivningsvurderinger
 • Nåverdiberegning av kontantstrøm
 • Borevisjon
 • Bistand ved avvikling av selskap
 • Granskning i forbindelse med mistanke om misligheter
 • Bistand i forbindelse med erstatningssaker og straffesaker
 • Bistand andre revisorer med profesjonelle utfordringer
 • Kvalitetskontroll revisjonsselskaper

 

Vi hjelper deg å velge retning!