Logo Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Kongen

Velge revisor

Revisor velges av generalforsamlingen i aksjeselskapet.

Vi hjelper deg med det praktiske for å få registrert revisor for selskapet eller stiftelsen. Etter at vi har blitt enige om vilkårene for revisjonen, avgir vi en erklæring om at vi påtar oss oppdraget med revisjonen. Denne erklæringen sammen med generalforsamlingsprotokoll sendes til foretaksregistrene som kunngjør valget av revisor.

Aksjeselskaper er ikke pliktig å ha revisor dersom driftsinntektene er mindre en 6 MNOK, balansesummen er mindre enn 23 MNOk og antall ansatte ikke overstiger 10. Dersom en av disse er overskredet er det plikt å ha revisor fra påfølgende regnskapsår. Det samme gjelder for morselskaper som konsolidert overstiger grenseverdiene.

For andre virksomhetsformer enn aksjeselskap er det tilsvarende måte å gjøre revisorskifte på. Ta kontakt så veileder vi deg!

Vi gir gjerne et pristilbud for revisjonen basert på den tid vi antar vil medgå. Et tilbud fra oss er uforpliktende inntill vi har blitt enige om at vi skal være selskapets revisor.
Skifte av revisor

Når du velger SANT velger du en engasjert og dyktig revisor.