Logo Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Kongen

Våre hoder

Stian Bringsjord har lang erfaring fra lederstillinger innen økonomifunksjonen. Han har arbeidet med oppkjøp, restruktureringer, og har erfaring fra de praktiske utfordringer som oppstår i forbindelse med daglig drift av økonomifunksjonen. Han har omfattende erfaring fra revisjon innen de fleste bransjer.

Stian har erfaring fra å holde kurs og forelesninger i ulike sammenhenger, og har erfaring som kursholder for Regnskap Norge og Den norske Revisorforening. Stian er statsautorisert revisor / MBA.

Stian er styremedlem i revisorforeningen.


Kontakt Stian på stian.bringsjord@santrevisjon.no, eller på mobiltelefon + 47 913 19913. Kontakt Stian

CV Stian
(LinkedIn)


Lars Angermo har lang erfaring fra revisjon av de fleste bransjer, fra mindre selskaper til større børsnoterte selskaper. Han har arbeidet som leder i økonomifunksjonen og vært involvert i å løse utfordringer innen skatt, avgift og regnskap for en lang rekker selskaper og bransjer.

Lars har erfaring fra å holde kurs og forelesninger i ulike sammenhenger, og har erfaring som kursholder for Regnskap Norge og Den norske Revisorforening. Lars er statsautorisert revisor / MBA.

Lars har vært medlem i revisjonskomiteen i Den Norske Revisorforening.


Kontakt Lars på lars.angermo@santrevisjon.no, eller på mobiltelefon +47 400 67466. Kontakt Lars

CV Lars
(LinkedIn)

Omtaler og artikler om oss

Norway - the land of the midnight sun - McCabe Ford Williams Business Matters Winter 2012/13.pdf

Nye revisjonsoppdrag og inngående balanse - Revisjon og Regnskap 8/2011.pdf

Revisorene på Kongen - Revisjon og Regnskap 3/2012.pdf

Er du klar for årsoppgjøret - Regnskap og Økonomi 4/2012.pdf

Bruk av robotteknologi og kunstig inteligens - Revisjon og Regnskap 3/2018.pdf


Stian Bringsjord

 

 

 

 

 


Lars Angermo